Działanie 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej – ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej – ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe, (tryb niekonkurencyjny).

Data naboru

START

05.06.2024

KONIEC

27.08.2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

styczeń 2025 r.

 

Informacje dotyczące naboru wraz z dokumentacją konkursową dostępne są pod adresem

https://www.fundusze.malopolska.pl/nabory/8287-dzialanie-57-infrastruktura-zwiazana-z-zapewnieniem-opieki-w-spolecznosci-lokalnej-zit

W ramach poddziałania uprawnione do aplikowania są następujące podmioty:

  1. Gmina Chełmiec – projekt pn.Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Wielopolu”
  2. Gmina Łącko – projekt pn.Utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji dla osób starszych w Gminie Łącko”
  3. Gmina Nawojowa – projekt pn.Przebudowa z rozbudową budynku na Placówkę Dziennej Opieki dla seniorów w miejscowości Żeleźnikowa Wielka”
Skip to content