Nabory ZIT/IIT OPK – ważna informacja

Zgodnie ze stanowiskiem MFiPR w sprawie konieczności rozdzielenia wsparcia ZIT i IIT OPK jako osobnych instrumentów terytorialnych w Małopolsce, planowane jest wstrzymanie (zamknięcie) wszystkich uruchomionych do tej pory naborów dla ZIT/IIT OPK oraz wprowadzenie koniecznych zmian do SZOP.

Planowane do wprowadzenia zmiany będą mieć charakter czysto techniczny. W treści SZOP zostaną wyodrębnione osobne Działania dla IIT OPK w obszarach, w których planuje realizację swoich projektów. Działania ZIT zostaną natomiast odpowiednio zmodyfikowane pod kątem usunięcia odniesień do IIT OPK. Konieczna będzie również techniczna modyfikacja kryteriów (bez zmian merytorycznych).

Wszystkie te uwarunkowania  prowadzą do konieczności zamknięcia uruchomionych już naborów i przesunięcia terminu naborów planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. Uruchomienie/wznowienie tych naborów planowane jest na koniec maja bieżącego roku.

Skip to content