Spotkanie z przedstawicielami ZIT/OPK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Dnia 31.08.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszeń ZIT z Małopolski oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, poświęcone omówieniu postępu prac nad projektem Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawieniu przez Stowarzyszenia informacji o stanie prac nad przygotowaniem Strategii ZIT/IIT.

Do pobrania:

Skip to content