Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Program zatwierdzony!

Komisja Europejska zaakceptowała pieniądze dla Małopolski, które zostaną przekazane do 2027 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społeczny (EFS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w łącznej kwocie blisko 2,7 mld euro.

 

Szczegółowy zakres wsparcia Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM) w milionach euro wygląda następująco:

  • badania i rozwój (B+R) oraz przedsiębiorczość: 311 976 380
  • ochrona środowiska: 509 977 736
  • transport miejski: 136 256 409
  • transport regionalny: 200 844 461
  • infrastruktura społeczna: 298 846 736
  • rynek pracy, edukacja i włączenie społeczne: 659 284 451
  • wsparcie dla wspólnot lokalnych: 211 337 246
  • sprawiedliwa transformacja Małopolski Zachodniej: 264 558 697 (w tym pomoc techniczna)
  • pomoc techniczna: 97 216 227 (bez FST)

Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Jednym z podstawowych założeń będzie realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa małopolskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczone zostanie bezpośrednio 23% nowego programu, czyli ponad 646 milionów euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 79 milionów euro.

Źródło:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/fundusze-europejskie-dla-malopolski-20212027-prrogram-zatwierdzony

 

Dokument Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Skip to content