Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które reprezentowane jest przez Prezydenta, Burmistrza lub Wójta poszczególnej jednostki samorządu terytorialnego.

Za kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia odpowiada Zarząd Stowarzyszenia odpowiedzialny za reprezentowanie go na zewnątrz. Wszelkie decyzje i istotne czynności realizowane są poprzez podejmowanie uchwał.

Prezes Zarządu
Pan Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Wiceprezesi
Pan Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
Pan Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna

Członkowie Zarządu
Pani Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa
Pan Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko

Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja kontroluje działalność Zarządu pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, jak również zgodność podejmowanych działań
z postanowieniami prawa, Statuty oraz uchwałami Walnego Zebrania.

Członkowie Komisji
Pan Jan Kotarba – Wójt Gminy Rytro
Pan Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów
Pan Stanisław Kiełbasa – Wójt Gminy Nawojowa