Działanie 2.24 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – ZIT, typ projektu A

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działania 2.24 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej – ZIT, typ projektu A Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych, (tryb niekonkurencyjny).

 

Data naboru

START

08.07.2024

KONIEC

04.09.2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

Luty 2025 r.
Informacje dotyczące naboru wraz z dokumentacją konkursową dostępne są pod adresem:
W ramach poddziałania uprawnione do aplikowania są następujące podmioty:
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie – projekt pn. “Rozwój gospodarki wodnej i zwiększenie efektywności systemów wodociągowych poprzez wymianę wodociągu i rozbudowę sieci w gm. Muszyna”
2. Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój – projekt pn. “Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój”
3. Gmina Grybów – projekt pn. “Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów – etap I”
4. Gmina Grybów – projekt pn. “Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów – etap II”
5. Gmina Łososina Dolna – projekt pn. “Rozwój i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Łososina Dolna”
6. Gmina Rytro – projekt pn. “Rozwój systemu gospodarki wodnościekowej – wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej”
Skip to content