Zaktualizowany załącznik Instrumenty terytorialne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Zmiany zostały wprowadzone w odniesieniu do wykluczeń beneficjentów z terenu ZIT z naborów realizowanych poza instrumentem ZIT/IIT. Poprzez modyfikację zapisów dokumentu, dopuszcza się do aplikowania o środki w ramach konkursów ogłaszanych poza instrumentem ZIT/IIT wszystkich beneficjentów, z wyłączeniem JST będących członkami Związku ZIT/IIT OPK oraz ich jednostek organizacyjnych i podmiotów z nimi powiązanych, jeśli na liście projektów w Strategii ujęte są projekty planowane do realizacji w danym obszarze tematycznym.

W ten sposób złagodzone zostają obwarowania w dostępie do środków programu dla beneficjentów nie będących członkami ZIT/IIT OPK, ich jednostkami organizacyjnymi i podmiotami z nimi powiązanymi, którzy do tej pory, co do zasady byli wykluczani ze wsparcia w obszarach, w których Związek ZIT planował do realizacji projekty.

Zaktualizowany załącznik Instrumenty terytorialne

Skip to content