Dofinansowanie na przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Gwarancję dofinansowania odebrali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego przedstawiciele Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: Pan Prezes Ludomir Handzel oraz Pan Wiceprezes Jacek Lelek.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenie strategii terytorialnej (Planu Działania ZIT). Dokument ten określi najważniejsze cele
i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 przez podmioty z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład  Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny tj. Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec, Podegrodzie, Kamionka Wielka, Gmina Grybów, Miasto Grybów, Korzenna, Gródek nad Dunajcem, Łącko, Łabowa, Rytro, Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Łososina Dolna, Nawojowa.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/milion-zlotych-na-przygotowanie-strategii-dla-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-20212027

Skip to content