• Nabory ZIT/IIT OPK – ważna informacja

  Zgodnie ze stanowiskiem MFiPR w sprawie konieczności rozdzielenia wsparcia ZIT i IIT OPK jako osobnych instrumentów terytorialnych w Małopolsce, planowane jest wstrzymanie (zamknięcie) wszystkich uruchomionych do tej pory naborów dla ZIT/IIT OPK oraz wprowadzenie koniecznych zmian do SZOP. Planowane do wprowadzenia zmiany będą mieć charakter czysto techniczny. W treści SZOP zostaną wyodrębnione osobne ...
 • Aktualizacja Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

  Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny przystępuje do aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 przyjętej przez Walne Zebrane Członków Stowarzyszenia w dniu 13 listopada 2023 roku. Aktualizacja obejmuje uszczegółowienie opisu planowanych przedsięwzięć (w tym przypisanie typów każdemu z projektów, zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze ...
 • Zaktualizowany załącznik Instrumenty terytorialne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

  Zmiany zostały wprowadzone w odniesieniu do wykluczeń beneficjentów z terenu ZIT z naborów realizowanych poza instrumentem ZIT/IIT. Poprzez modyfikację zapisów dokumentu, dopuszcza się do aplikowania o środki w ramach konkursów ogłaszanych poza instrumentem ZIT/IIT wszystkich beneficjentów, z wyłączeniem JST będących członkami Związku ZIT/IIT OPK oraz ich jednostek organizacyjnych i podmiotów z nimi ...
 • Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą ...

  OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny             o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z projektem dokumentu p.n. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...
 • Funkcjonowanie biura w dniach 1-5 maja 2023 r.

  Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny informuje, iż w dniach 1-5 maja 2023 r. biuro stowarzyszenia na ul. Jana Pawła II 23 będzie nieczynne. Obsługa stron odbywać się będzie w tych dniach (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w budynku Ratusza, Rynek 1, pok. nr 8 (Wydział Pozyskiwania Funduszy). Za niedogodności przepraszamy.
 • Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

  Stowarzyszenie „Sądecki Obszar Funkcjonalny” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.   Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie: od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r. Aktualizacja! Termin konsultacji społecznych ulega wydłużeniu do  21 kwietnia 2023 r. ...
 • Konsultacje społeczne Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

  Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.   Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie ...
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

  Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny znalazło się w gronie uczestników projektu pn. „Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitalnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej”, finansowanego ze środków unijnego Instrumentu Wsparcia Technicznego. Głównym beneficjentem i polskim koordynatorem projektu jest Ministerstwo Infrastruktury. W ramach projektu obszary funkcjonalne otrzymają pomoc techniczną na opracowanie SUMP ...
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Program zatwierdzony!

  Komisja Europejska zaakceptowała pieniądze dla Małopolski, które zostaną przekazane do 2027 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społeczny (EFS) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) w łącznej kwocie blisko 2,7 mld euro.   Szczegółowy zakres wsparcia Funduszy Europejskich w Małopolsce (FEM) w milionach euro wygląda następująco: badania ...
 • Spotkanie z przedstawicielami ZIT/OPK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

  Dnia 31.08.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w z przedstawicielami Stowarzyszeń ZIT z Małopolski oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska...