Działanie 3.1 Transport miejski – ZIT, typ projektu A Transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.1 Transport miejski – ZIT, typ projektu A Transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), (tryb niekonkurencyjny)

Data naboru

START

13.06.2024

KONIEC

03.12.2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

Maj 2025 r.
Informacje dotyczące naboru wraz z dokumentacją konkursową dostępne są pod adresem:
W ramach poddziałania uprawnione do aplikowania są następujące podmioty:
1. Miasto Nowy Sącz Partnerzy projektu: MPK Nowy Sącz, Gmina Łącko, Gmina Stary Sącz – projekt pn. “Rozwój transportu miejskiego w Sądeckim Obszarze Funkcjonalnym”
2. Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny – projekt pn. “Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego”
Skip to content