Konsultacje społeczne Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu Diagnozy Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych.

 

Terminy konsultacji w poszczególnych gminach tworzących SOF (lista aktualizowana na bieżąco), dokument diagnozy oraz formularz zgłaszania uwag dostępne poniżej:

Miasto Nowy Sącz – 22 lutego 2023 r. godz. 13:00 – 16:00, Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1

Gmina Grybów – 28 lutego 2023 r. godz. 12:00 – 15:00, Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33 

Miasto Grybów – 28 lutego 2023 r. godz. 08:30 – 11:30, Urząd Miejski w Grybowie, Rynek 12 

Gmina Chełmiec – 10 lutego 2023 r. godz. 9:00 – 12:00, Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2

Gmina Gródek nad Dunajcem – 14 lutego 2023 r. godz. 08:30 – 11:30, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54

Gmina Kamionka Wielka – 24 lutego 2023 r.  godz. 8:00 – 11:00, Urząd Gminy Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 5 (Sala Obrad) 

Gmina Korzenna – 14 lutego 2023 r. godz. 12:00 – 15:00, Urząd Gminy Korzenna, Korzenna 325

Gmina Łabowa – 13 lutego 2023 r. godz. 8:30 – 11:30, Urząd Gminy Łabowa, Łabowa 38, sala obrad

Gmina Łącko – 15 lutego 2023 r. godz. 08:30 – 11:30, Urząd Gminy Łącko, Łącko 445

Gmina Łososina Dolna – 27 lutego 2023 r. godz. 08:30 – 11:30, Urząd Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna 300, sala ślubów

Gmina Podegrodzie – 15 lutego 2023 r. godz. 12:00 – 15:00, Urząd Gminy Podegrodzie, Podegrodzie 248

Gmina Rytro – 7 lutego 2023 r. godz. 8:00 – 11:00, Urząd Gminy Rytro, Rytro 265

Gmina Nawojowa – 13 lutego 2023 r. godz. 12:00 – 15:00, Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2

Miasto i Gmina Muszyna – 9 lutego 2023 r. godz. 8:30 – 12:00, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31

Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój – 9 lutego 2023 r. godz. 12:30 – 15:30, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, Rynek 20 – sala nr 19

Miasto i Gmina Stary Sącz – 7 lutego 2023 r. godz. 11:30 – 14:30, Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 – sala narad I piętro

Miasto i Gmina Krynica-Zdrój – 8 lutego 2023 r. godz. 10:00-14:00 Sala USC Urzędu Miejskiego w Krynicy -Zdroju, ul. J.I. Kraszewskiego 7

Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego

Formularz uwag diagnoza SOF

Uwagi można przesyłać w trybie ciągłym bez względu na datę konsultacji w poszczególnej gminie.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email: stowarzyszeniesof@gmail.com

Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego opracowana została w ramach projektu nr RPMP.13.03.00-12-0009/21 pn. „Opracowanie strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Podstawowym celem diagnozy jest rozpoznanie najważniejszych cech, zasobów, potencjałów, problemów Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego dla potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju. Opracowanie strategii stanowi również kluczowy instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych przez gminy zadań. Diagnozę tę sporządzono w oparciu o statystykę publiczną (GUS, Bank Danych Lokalnych, Monitor rozwoju lokalnego, Polska w liczbach), dokumenty i materiały Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład SOF oraz poprzez zbadanie opinii mieszkańców i liderów lokalnych. Wyniki tych prac są przedmiotem niniejszego opracowania i będą podstawą do skonstruowania strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) dla ZIT Nowego Sącza.

Skip to content