Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Sądecki Obszar Funkcjonalny” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie:
od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

Aktualizacja!

Termin konsultacji społecznych ulega wydłużeniu do  21 kwietnia 2023 r.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji  w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronie internetowej i w Biuletynach Informacji Publicznej nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

Załączniki:

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Formularz uwag

Skip to content