Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Stowarzyszenie „Sądecki Obszar Funkcjonalny” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.   Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie: od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r. Aktualizacja! Termin konsultacji społecznych ulega wydłużeniu do  21 kwietnia 2023 r.   Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji  w następujący sposób: za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 … Czytaj dalej Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027